Política Econòmica i Treball
  • Una destralada més als nostres drets laborals

    La setmana passada va tenir lloc el darrer tràmit parlamentari per la convalidació del text legal de la reforma laboral. En la tramitació parlamentària s’han pogut fer paleses diverses de les constatacions que varem fer al seu moment. El suport incondicional del grup parlamentari de CIU a la reforma i que el text inicial, ja tenia les claus per consolidar un nou model de regulació de les relacions laborals en el que la força negociadora dels treballadors es veu molt limitada. I per últim, la necessitat d’un gran gruix de millores tècniques fruit de la deficient redacció del text inicial.

  • Rescatem-nos!

    Aquest mes de juny ha estat clau per definir, malgrat els fallits intents del Govern Espanyol d’ocultar la realitat, el rescat al sector financer espanyol. El 9 de juny semblava que s’instrumentava a través del Fons de Reestructuració i Ordenació Bancària (FROB) però a la cimera europea del passat 28 i 29 de juny s’obriren les portes a la intervenció directa als bancs espanyols amb fons europeus. En qualsevol cas, polítiques força reveladores en la mesura que posen en evidència que el principal problema de l’economia espanyola són els desajustos del sector financer i no d’altres que han centrat la política del Govern Espanyol durant els últims mesos.

  • #Estudiants9N

    La nostra generació ha nascut en democràcia, l'acte del vot ens és totalment normal. Potser per aquest fet, nosaltres no ens conformem amb aquesta pseudodemocràcia que molts cops està més al servei de quatre o cinc banquers que de la societat. Volem una democràcia en què el poble sigui qui té el poder real i qui decideixi les decisions importants. Davant l'atzucac al qual ens ha dut l'estat de les autonomies actual, tenim molt clar que no tan sols podem votar el pròxim nou de novembre, sinó que tenim tot el dret a fer-ho.