Política Econòmica i Treball
 • Eba Ferris

  Feminització de la pobresa o la necessitat que la República tingui nom de dona

  2018 i encara a les beceroles de la plena igualtat. Aquestes desigualtats vulneren drets tan fonamentals que depenent del sexe amb què naixem, ens determina, fins hi tot, quelcom tan fonamental com la salut fins al final de la nostra vida. Em refereixo a la pobresa, la feminització de la pobresa. Podríem parlar molt sobre aquest problema, però voldria fer èmfasi en com es “construeix”, què fa que la dona, cada vegada més, arribi a la vellesa en condicions econòmiques més dures, que intervenen doncs en una pitjor qualitat de vida i per tant en una salut més precària.

 • Marta Espasa

  L’impost sobre begudes ensucrades envasades

  L’informe de la OMS de 2016 recomanant l’aplicació d’impostos sobre les begudes ensucrades per a frenar el preocupant ritme d’obesitat que s’està instal·lant en les nostres societats, i sobretot en els infants, va fer que la Generalitat apostés per aquesta tendència innovadora en matèria de fiscalitat i implantés aquest impost al maig del 2017. A Catalunya, el 13% dels infants pateixen obesitat i el 19% sobrepès, i el 22% dels menors de 15 anys prenen diàriament aquest tipus de begudes, percentatges que van augmentant any rere any.

 • Àngels Pi

  Contractació pública socialment responsable

  Nous criteris de la Llei de contractes del sector públic Les Directives 2014/23/UE, i 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relatives a l’adjudicació dels contractes de concessió i sobre contractació pública respectivament, van donar un termini per a la seva transposició als ordenaments jurídics estatals, que finalitzava el 18/04/2016. La majoria d’estats europeus amb economies avançades, van accelerar la transposició d’aquestes directives de quarta generació.

 • Mercè Garau

  Polítiques actives d’ocupació: dos projectes enfrontats

  Els que patim atacs constants d’assimilació, sabem que la diferència és un valor, una riquesa i una oportunitat. Les polítiques d’ocupació no en són alienes i per això, des del Govern de la Generalitat, apostem per la descentralització com la manera de satisfer millor les necessitats i d’alinear les polítiques i els recursos amb les estratègies de cada territori. La iniciativa personal és un element inherent a la nació catalana i a tants d’altres pobles emprenedors d’Europa.

 • Montserrat Muñoz

  La innovació per a fer país

  Què és innovar? És usar el nostre coneixement i l’experiència adquirida per transformar-los en nous o diferents serveis i productes de valor i beneficis immediats pel seu ús i consum. S’innova plantejant canvis, per petits que siguin, o grans i disruptius que introdueixen novetats que milloren el punt de partida o el renova. Innovar és una actitud. És ser constant i curiós. És reinventar, diferenciar-se i saber col·laborar qüestionant-se el status quo per a construir un present que doni sentit al nostre futur.

 • Neus Morlà, Gemma Espigares i Mèius Ferrés

  Avancem cap a la igualtat d’oportunitats de dones i homes a les universitats

  Ens quedem perplexes de veure com en ple segle XXI, encara és palesa la necessitat de fer un canvi social, cultural, econòmic i de les condicions laborals per poder fer efectiva una política igualitària vers les dones. És de vital importància no perdre la memòria històrica per poder treballar per a un futur millor, seguint l’exemple de les mobilitzacions i l’empenta que han mostrat les nostres predecessores  per anant aconseguint fites cada vegada més aprop de la igualtat en qualsevol àmbit, també en el de les universitats i la recerca.

 • Esther Querol

  Als turistes els espanta el terrorisme global, no els processos polítics

  El fenomen turístic és un fet imparable i en constant creixement a tot el món, cada vegada hi haurà menys llocs que siguin no turístics, el futur depararà a aquelles destinacions que se sàpiguen adaptar a les necessitats dels turistes i siguin capaces de gestionar les connotacions negatives d’aquesta activitat econòmica amb un futur d’ingressos i intercanvi cultural. Venim d’un total de 25 milions de turistes el 1950, passant per 674 milions a l’any 2000 i als 1.800 milions als que es preveu arribar en el 2030.

 • Meritxell Serret

  Reptes vells i nous per a la producció alimentària

  En aquest segle XXI com a societat afrontem reptes que podríem considerar «nous», com el canvi climàtic, la globalització o la societat del coneixement, i en mantenim d’altres que venen de lluny, com les desigualtats socioeconòmiques, els moviments migratoris o la pressió sobre els recursos naturals com l’aigua, el sòl fèrtil i la biodiversitat terrestre o marina. L’alimentació està molt relacionada amb aquests nous i vells reptes, i en funció de com actuem podrem avançar cap a un país més sostenible i cohesionat.

 • Albert Castellanos

  Per una República més digne, per un país sense frau fiscal

  Cal evitar que la velocitat i duresa de l’actualitat ens faci oblidar les raons que guien la nostra acció política. En aquest sentit, un dels principals objectius de la XI legislatura, amb Oriol Junqueras com a Vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda i Lluís Salvadó al capdavant de la secretaria d’Hisenda, fou la lluita contra el frau fiscal. Quan un ciutadà deixa de pagar un euro del que li correspondria d’acord amb les seves obligacions tributàries degrada el marc de drets i deures en el que se sustenta qualsevol societat que es vulgui dir democràtica: un euro defraudat és un euro de menys que es gasta en reducció de les llistes d’espera, en garantir la igualtat d’oportunitats del nostre sistema educatiu o un euro menys d’ingressos que ha de compensar-se fent pagar més impostos a la resta de contribuents.

 • Carles Soriano

  La nova Llei de Comerç escapçada pel TC

  El bloc del 155 només parla i té el cap un mono-tema: el procés. És la seva estratègia per tal d’amagar els seus casos de corrupció i els avanços de país que ha anat fent el Govern i el Parlament els quals, òbviament, durant aquest temps han anat treballant per donar resposta a les problemàtiques del dia a dia de la ciutadania. Una de les fites aconseguides a la propassada legislatura va ser l’aprovació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. La llei posa ordre a la regulació fragmentària existent i comprèn àmbits com ara els horaris comercials i n’introdueix novetats.

 • Lluís Navarrete

  La reforma de la llei d'Autònoms, una llei de pedaços

  A finals del passat mes d’octubre va entrar en vigor la Llei 6/2017 de reformes urgents del Treball Autònom, encara que algunes de les mesures contemplades en la reforma no van començar a aplicar-se fins l’1 de gener. Entre les mesures més destacables hi ha l’ampliació de 6 mesos a 1 any de la quota de 50 € mensuals, la deducció per subministraments, el canvi fins a quatre cops l’any de les bases de cotització, o la devolució d’ofici de la cotització en pluriactivitat. El Grup Parlamentari d’ERC al Congrés, va lluitar fins a darrera hora perquè la reforma recollís un dels aspectes que més demanda feia el col·lectiu, com era l’equiparació de les dietes de manutenció a la d’un treballador per compte d’altri.

 • Oriol Anson

  Inici d'una nova PAC. S'aprofitarà l'oportunitat?

  En la seva comunicació “El futur de l’alimentació i l’agricultura” la Comissió Europea, seguint la tendència de les últimes reformes, proposa grans conceptes cedint-ne la definició i l’aplicació als estats membres. Això en si no és dolent, ja que com més s’apropin al territori més efectives seran les mesures. El problema és que aquesta descentralització a l’Estat espanyol es centralitza, amb el que la nostra capacitat de definir polítiques és molt limitada. En tot cas, es proposa mantenir l’actual estructura de la PAC amb el Pilar I dels ajuts directes i el Pilar II de Desenvolupament Rural, amb el complement de les mesures de gestió del mercat que, com que tenen entitat pròpia, s’han de considerar un tercer pilar.

 • Antino Garcia Estevan

  Per un salari digne

  Fa uns dies es va publicar un estudi sobre l’evolució salarial entre 2007 i 2017, fet per ICSA Grupo i Eada Business School. És un període de referència interessant perquè abarca des del principi de la crisi fins l’any que acabem de deixar enrere, i és un estudi extens fet sobre una població de més de 80.000 persones treballadores. L’estudi posa sobre la taula l’estancament dels salaris per a la majoria de la població treballadora, tot i els senyals de recuperació econòmica. El PIB s’ha incrementat per sobre del 3% en els tres últims anys, però aquest increment no ha repercutit en un augment salarial generalitzat.

 • Carles Julbe

  Sobirania de dades

  Fa uns anys va sorgir el debat encara no resolt, sobre la conveniència de deixar d’utilitzar programari propietari en favor del programari lliure i codi obert a les nostres institucions. Temes com els arxius de codi obert i fer servir estàndards en les comunicacions van ser els primers passos en el món de la sobirania digital. Més tard va venir el tema de l’accés i utilització de les dades generades i emmagatzemades i finalment, amb el boom de Google i les aplicacions satèl·lits que anaven sortint, ens vam adonar que les persones érem l’objecte de negoci a explotar i ens oferien tot de serveis gratuïts a canvi de poder fer negoci amb les nostres dades.

 • Mingo Meseguer

  Desconstruir la precarietat: un objectiu republicà

  Aquest 10 de febrer es compleixen sis anys des de l’aprovació de la reforma laboral impulsada pel PP (amb el suport de CiU, UPN i FAC), i que va suposar el canvi més profund que s’ha fet en l’Estatut dels Treballadors des que va veure la llum el 1980 (aquesta reforma va modificar l’aprovada el setembre de 2010 pel govern del PSOE). Un dels efectes més esfereïdors i contrastats d’aquestes reformes és el fenomen del precariat, un terme que fa referència el conjunt de treballadors i treballadores que tenen una feina precària, ja sigui perquè tenen un contracte a temps parcial, en pràctiques, de formació, o, fins i tot, perquè treballen sense contracte laboral.