Política Econòmica i Treball
Pere Miret i David Ros

Endeutament i independència

El deute que suporten avui els catalans pel fet de formar part de l’Estat espanyol  és superior al que tindrien en la República Catalana, sigui quin sigui el criteri que s’utilitzi per a repartir ...

Gerard Gómez del Moral

La universitat i el procés constituent

El debat sobre la durada dels graus i màsters és un debat ben viu al nostre país d’ençà que el 1999, amb la declaració de Bolonya, es van iniciar els debats sobre la necessitat de buscar una convergència ...

Facebook

Twitter